FIN – eRAČUN

Posted on

FIN - eRAČUN

Obveznici javne nabave su obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi s 01. prosincem 2018. godine ukoliko im izdavatelj takav račun dostavi. Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi s 01. srpnjem 2019. godine.

PROGRAMSKA KUĆA je u sklopu programskog sustava FIN napravila modul eRAČUN - modul za povezivanje sa sustavima elektorničkih računa.

Samostalno, bez modula FINK (financijsko knjigovodstvo) ne može raditi, jer koristi iste matične datoteke (Vrste dokumenata, analitičke datoteke, kontni plan, razdoblja knjiženja i slično).

eRAČUN je modul za poslovanje sa računima u elektroničkom obliku na računalu koji omogućuje:

prijenos računa iz/u vanjski sustav korištenjem servisa FINA eRačun,

pregled i ispis računa,

prihvat računa u FINK knjigovodstvenu bazu podataka.