KADR

Modul KADR

KADR je namjenjen vođenju kadrovske evidencija djelatnika. Sadržava radna mjesta, s podacima o uvjetima za svako radno mjesto, osnovnim bodovima/koeficijentima, otkaznom roku, pripravničkom stažu, normativima medicinskih pregleda, načinu popune radnog mjesta, vrsti ugovora, posebnim ovlaštenjima i slično.

Podaci o djelatniku pored osnovnih prezime i ime, sadržavaju MBG, OIB, općinu rada, općinu stanovanja, kvalifikaciju, organizacijsku jedinicu, radno mjesto, datum dolaska, datum odlaska, staž – ima mogućnost automatskog izračuna staža na željeni dan, dani godišnjeg odmora se automatski računaju na osnovu zadanih pravila,

Predviđena je mogućnost niza dodatnih informacija, o kretanju djelatnika po organizacijskim jedinicama, vrsti radnog odnosa, općini stanovanja, vojnoj evidenciji, prethodnim zaposlenjima, odlikovanjima, kaznama, preventivnim odmorima, obaveznim pregledima i sl.

Kreiranje dokumenata je pojednostavljeno pomoću niza predložaka ugovora, rješenja, izjava, potvrda, odluka npr. za godišnje odmore i sl. koji se mogu mijenjati prema potrebi.

Program je višekorisnički u potpunosti je povezan s programom za obračun plaće – sastavni je dio ISOP-a. Kao i svaki EASy modul radi na većini operativnih sustava.

Funkcionalnosti programskog modula KADR

Podaci o djelatnicima

 • Vođenje evidencije o djelatnicima prema pravilniku NN 73/2017.
 • Praćenje povijesti zaposlenja (karijere) i izračun staža na osnovi prijavljenog radnog odnosa (puno, nepuno i skraćeno radno vrijeme)
 • Praćenje raspoređivanja na radno mjesto i unutar organizacijske strukture
 • Praćenje isteka probnog roka, rada na određeno, i signaliziranje korisniku
 • Evidencija članova obitelji (podaci o osobi, zdravstveno osiguranje, invalidnost, porezna olakšica)
 • Podaci o prebivalištu, boravištu i kontakt informacije
 • Evidencija osobnih dokumenata
 • Završene škole, visoko obrazovanje, titula i akademski naziv djelatnika
 • Evidencija završenih škola, poznavanja stranih jezika i ostvarenih stručnih kompetencija (tečajevi, seminari, stručno usavršavanje)
 • Evidencija higijenskog minimuma, sanitarnih pregleda, zaštite na radu i posebnih uvjeta na radu
 • Evidencija ostvarenih nagrada, priznanja i disciplinskih mjera
 • Digitalna arhiva dokumenata pripremljenih u sustavu, kao i skeniranih dokumenata
 • Praćenje povijesti promjena za većinu podataka

Izvještavanje

 • Karton djelatnika
 • Razni popisi djelatnika (po vrsti i načinu zaposlenja, vrsti ugovora, organizacijskoj strukturi, radnim mjestima, stručnoj spremi, spolu, stažu i starosti)
 • Kretanje djelatnika kroz zadano razdoblje
 • Rekapitulacije radnih mjesta po spolu, koeficijentu i organizacijskoj strukturi
 • Analiza bolovanja
 • Popis djece za isplatu prigodnog dara
 • Popis djelatnika za isplatu jubilarnih nagrada po mjesecima ili za godinu
 • Statistički izvještaji o brojnom stanju prema stupnju obrazovanja, starosti i spolu
 • Struktura po spolu, vrsti ugovora, starosti i stupnju obrazovanja
 • Izvoz podataka za pripremu izvještaja u Excel uz mogućnost odabira željenih podataka iz predodređenog seta podataka

Praćenje izbivanja

 • Praćenje kratkotrajnih dopusta (plaćeni i neplaćeni dopusti, i slobodni dani) i signaliziranje prekoračenja u odnosu na dozvoljeni broj dana
 • Praćenje dugotrajnih odsustava (bolovanja, porodiljni i roditeljski dopusti, godišnji odmori, plaćeni i neplaćeni dopusti, i slobodni dani), te mirovanje prava i obveza
 • Priprema dana godišnjih odmora dodijeljenih djelatnicima za zadanu godinu prema unaprijed definiranim pravilima
 • Planiranje i praćenje termina korištenja godišnjih odmora i slobodnih dana, kao i kontrola prekoračenja korištenja dana ostvarenih pravilnikom o godišnjim odmorima ili na osnovu preraspodjele

Rješenja i odluke

 • Priprema ugovora o radu, aneksa ugovoru i odluka o plaći
 • Priprema rješenja i odluka o korištenju godišnjih odmora i slobodnih dana
 • Priprema raznih odluka i potvrda prema zadanim predlošcima
 • Spremanje kreiranih dokumenata u digitalnu arhivu

Ustroj

 • Praćenje podataka o radnim mjestima i koeficijentima za isplatu plaća
 • Pregled ustroja organizacije u obliku stabla sa voditeljima jedinica i raspoređenim djelatnicima
 • Evidencija o funkcijama djelatnika u pojedinim jedinicama
 • Preustroj organizacije povlačenjem djelatnika iz jedne u drugu organizacijsku jedinicu

Obrade podataka

 • Prijava i odjava djelatnika putem sustava eMirovinsko
 • Priprema i praćenje isplate jubilarne nagrade prema izračunatom stažu
 • Priprema za isplatu regresa iz podataka o godišnjim odmorima
 • Priprema datoteke za prigodni dar za djecu

Povezivanje

 • Izravno povezan sa modulom PLAĆA za obračun primanja djelatnika
 • Omogućeno povezivanje s drugim sustavima putem dijeljenih XML datoteka