ODD

Modul ODD (Obračun Drugog Dohotka)

  • omogućuje evidenciju podataka o osobama (autorima), obračun drugog dohotka, vezu s vanjskim sustavima (porezna uprava, banke, ...)
  • raznim vrstama isplate drugog dohotka (naknade za nadzorni odbor/upravno vijeće, autorski honorari, ugovori o djelu i sl.).
  • ispisi svih zakonom propisanih obrazaca