PRESUDE

SUDSKE PRESUDE

Sudske presude je moderna troslojna (3-tier) klijent/poslužitelj aplikacija temeljena na sigurnoj internet tehnologiji (vidi EASy). U potpunosti integrirana sa ISOP-om.

Može se obrađivati više vrsta obračuna tj. tipova presude :

S-sudska presuda

O-ovrha

N-sudska nagodba

V-vansudska nagodba

Dobivaju se izvještaji o obračunu po djelatniku i po godini te ukupno za presudu.

Obračuni ulaze u IP-3 karticu, a vansudska nagodba u IP-1 karticu.

Omogućen je obračun kamata na iznos doprinosa i na neto iznos djelatnika.

Predviđene su veze s vanjskim informacijskim sustavima. Mogu se dobiti datoteke za prijenos podataka elektroničkim putem (nalozi za platni promet SEPA, JOPPD obrazac).