BLAPO

BLAPO – Blagajničko poslovanje

BLAPO – Blagajničko poslovanje omogućuje:

  • vođenje glavne blagajne i proizvoljnog broja pomoćnih blagajni
  • unos, ispis i obradu uplatnica i isplatnica
  • ispis blagajničkog izvještaja (dnevnik blagajne)
  • ispis specifikacije građanskih čekova, kreditnih kartica i sl.
  • automatsko knjiženje temeljnice u FINK – knjigovodstvenu bazu podataka.

Programom se obrađuju dva osnovna blagajnička događaja: UPLATA i ISPLATA. Za svaki se događaj definira vrsta blagajne, shema knjiženja i, ako je potrebno, vrsta specifikacije.