eRAČUN

eRAČUN – modul za povezivanje sa sustavima elektroničkih računa

Modul eRAČUN je modul aplikacije FIN – informacijskog sustava za financijsko knjigovodstvo. Za slanje računa potreban je modul FAUS (fakturiranje usluga).

eRAČUN je modul za poslovanje sa računima u elektroničkom obliku na računalu koji omogućuje:

  • prijenos računa iz/u vanjski sustav korištenjem servisa FINA eRačun,
  • pregled i ispis računa,
  • prihvat računa u FINK knjigovodstvenu bazu podataka

Elektronički račun je internetski servis za elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupaca te upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja te arhiviranja računa.

Zakonski preduvijeti (Zakon o PDV-u čl. 80 i Pravilnik o PDV-u, čl. 161):

Svaki elektronički račun koji se razmjenjuje putem Fininog servisa e-Račun sadrži sve obvezne stavke propisane važećom zakonskom regulativom, pravno je utemeljen i usklađen sa Zakonom i Pravilnikom o PDV-u. Sukladan je standardu UBL 2.1 i nacrtu elektroničkih računa koji je predložilo Povjerenstvo za elektroničke račune na razini RH.
Svaki račun koji se šalje, potpisuje se putem Fininog digitalnog certifikata (naprednim) elektroničkim potpisom i potvrđuje vremenskim žigom sustava, čime osiguravate:
1) integritet poslanog računa,
2) vjerodostojnost podrijetla računa - Vašu autentičnost (iz potpisa se prepoznaje točno koja je osoba iz kojeg pravnog subjekta potpisnik računa i/ili koja je aplikacija iz kojeg pravnog subjekta potpisala elektronički račun
3) Pismenu suglasnost za razmjenu računa u elektroničkom obliku svaki korisnik daje popunjavanjem Pristupnice kojom se vrši registracija na servis.
4) čitljivost računa - uvijet čitljivosti računa u čovjeku vidljivom (razumljivom) formatu – PDF.

 

Tehnički preduvjeti:

Za registraciju na servis potrebno je posjedovati Finine digitalne poslovne certifikate te predati ispunjenu pristupnicu, kojom će se postojećem certifikatu (korisniku) dodijeliti pravo pristupa/rada na servisu.
- aplikativni certifikat (razmjena web servisom sa sinkronom obradom). Svi detalji vezani uz izdavanje aplikacijskih certifikata dostupni su na stranici FINE.