FIN

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO (FIN)

 

FIN je moderna troslojna (3-tier) klijent/poslužitelj aplikacija temeljena na sigurnoj internet tehnologiji u kojoj se nalazi skup aplikativnih modula razvijenih od Programske kuće koja je kroz dugogodišnje iskustvo u proizvodnji aplikacija za financijsko i poslovno upravljanje, uspjela pretočiti znanje i vještine razumijevanja poslovnih procesa vođenja tvrtki u novi aplikacijski sustav koji je u stanju odgovoriti na potrebe modernog poslovanja.

Moduli sadržani u aplikaciji FIN:

  • FINK – Financijsko knjigovodstvo

  • FAUS – Fakturiranje roba i usluga

  • PDV – Porez na dodanu vrijednost

  • AMOS – Amortizacija osnovnih sredstava i sitnog inventara

  • BLAPO – Blagajničko poslovanje

  • PUTNA – Putni nalozi

  • ROMA – Robno i materijalno knjigovodstvo

  • eRAČUN – Elektronski računi

  • MNIZV – Izvadak platnog prometa

  • FIMAT – Materijalno knjigovodstvo