PDV

PDV – Porez na dodanu vrijednost

PDV – Porez na dodanu vrijednost Koristi se za obradu knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa i obračun poreza na dodanu vrijednost. Namijenjen je korisnicima FIN knjigovodstvene baze podataka. Omogućuje:

  • upis, izmjene i tisak knjiga ulaznih računa,
  • odabir računa za plaćanje,
  • automatsku i ručnu obradu virmana za odabrane račune,
  • tisak naloga, izradu zbrojnog naloga (SEPA)
  • upis, izmjene i tisak knjiga izlaznih računa,
  • korisnicima koji fakturiranje rade programom FAUS omogućen je automatski prihvat potrebnih podataka iz FAUS-a
  • obračun poreza na dodanu vrijednost za svako porezno razdoblje
  • ručnu dorada obrasca PDV
  • tisak obrazaca i xml datoteka.