ERL

ELEKTRONSKE RADNE LISTE (modul ERL)

ERL namijenjen je vođenju evidencije prisustva djelatnika na radu kao i kontrolu prekovremenog rada i evidenciju korištenja slobodnih dana. ERL baza podataka je povezana na bazu kadrovske evidencije (Orgjed, Radnik, Raspored, Praznik) i obračun plaća (evidencija o radu).

Evidentičar prijavom u aplikaciju dobija uvid u djelatnike koji su raspoređeni na organizacijske jedinice za koje ima dozvolu unosa evidencije.

Unešena evidencija se, po zahtjevu obračuna plaća prenosi u PLACA u evidenciju o radu radi obračuna primanja.

Program je višekorisnički u potpunosti je povezan s programom za obračun plaće – sastavni je dio ISOP-a. Kao i svaki EASy modul radi na većini operativnih sustava.