FIN – eRAČUN

Posted on

FIN - eRAČUN

Obveznici javne nabave su obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi s 01. prosincem 2018. godine ukoliko im izdavatelj takav račun dostavi. Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi s 01. srpnjem 2019. godine.

PROGRAMSKA KUĆA je u sklopu programskog sustava FIN napravila modul eRAČUN - modul za povezivanje sa sustavima elektorničkih računa.

Samostalno, bez modula FINK (financijsko knjigovodstvo) ne može raditi, jer koristi iste matične datoteke (Vrste dokumenata, analitičke datoteke, kontni plan, razdoblja knjiženja i slično).

eRAČUN je modul za poslovanje sa računima u elektroničkom obliku na računalu koji omogućuje:

prijenos računa iz/u vanjski sustav korištenjem servisa FINA eRačun,

pregled i ispis računa,

prihvat računa u FINK knjigovodstvenu bazu podataka.

Neoporeziva nagrada za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika

Posted on

U Narodnim novinama 106/18. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.

Prema navedenim izmjenama poslodavac svojim zaposlenicima može neoporezivo isplatiti 5.000,00 kn uz obveznu isplatu na tekući račun za nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika.

Neoporeziva nagrada se prikazuje u JOPPD obrascu na uobičajeni način pod red br, 15.1. stranice B sa šifrom 63 – Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.).

Objavljena je nova verzija XML sheme JOPPD obrasca koja sadrži novu šifru neoporezivog primitka (šifra 63).

Nova verzija modula PLACA će sadržavati novi šifrarnik pa molimo korisnike da nam se jave radi instalacije.

Napominjemo, prigodna nagrade božićnice može se radnicima isplatiti u neoporezivoj svoti do 2.500,00 kn na način i pod uvjetima kako je i do sada bilo propisano.

ISOP – Sudske presude

Posted on

U sklopu ISOP-a napravljen je novi modul SUDSKE PRESUDE.

Potreba obračuna većeg broja sudskih presuda za plaće iz ranijih godina bio je razlog izrade dodatnog modula u plaćama Sudske presude.

Može se obrađivati više vrsta obračuna tj. tipova presude :

S-sudska presuda

O-ovrha

N-sudska nagodba

V-vansudska nagodba

Dobivaju se izvještaji o obračunu po djelatniku i po godini te ukupno za presudu.

Obračuni ulaze u IP-3 karticu a vansudska nagodba u IP-1 karticu.

ISOP – obrasci IP1 i IO1

Posted on

ISOP – PLAĆE obrasci IP1 – isplaćena plaća i IO1 – isplaćena otpremnina od 1.10.2015. nisu više obavezni

Prema Pravilniku o sadržaju obračuna plaće (N.n. 102/2015.) predloženi obrasci IP1 i IO1 nisu više obavezni od 1. listopada 2015. Obavezni su obrasci o neisplati plaće i neisplati otpremnine što ISOP modul PLAĆA ne podržava.

SEPA virmani

Posted on

Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu
platnog sustava budući da je Nacionalni odbor za platni promet, kao glavno upravljačko tijelo nacionalnog SEPA projekta u RH, donio odluku da SEPA projektom trebaju biti obuhvaćene i nacionalne platne transakcije u kunama. Svi poslovni subjekti trebaju se prilagoditi za uvođenje i prihvat novih formata platnih transakcija :
– od 6. lipnja 2016. (prethodni rok je bio 1. travnja 2016.) uvodi se novi format zbrojnog
naloga za prijenos: umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za
elektronička plaćanja sve će banke zaprimati kreditne transfere (platne naloge) u novom
XML formatu (poruka pain 001.001.03.)

PROGRAMSKA KUĆA je prilagodila programe ISOP i FIN novim zakonskim promjenama vezanim za SEPA projekt te ovim putem pozivamo korisnike da se jave radi instalacije nove verzije.