AMOS

AMOS – Amortizacija osnovnih sredstava i sitnog inventara

AMOS  omogućuje:

 • praćenje osnovnih podataka o dugotrajnoj imovini (osnovnim sredstvima)
 • praćenje osnovnih podataka o kratkotrajnoj imovini (sitnom inventaru)
 • spajanje više inventarskih brojeva u jedan novi
 • razdvajanje jednog inv. broja u više novih
 • ispise inventurnih lista
 • mjesečni i godišnji obračun amortizacije
 • godišnji zaključak
 • knjiženje u FINK – knjigovodstvenu bazu podataka.

Početak praćenja imovine programom AMOS moguć je u bilo kojem dijelu knjigovodstvene godine. Prema inventurnoj listi se posebno, kao početno stanje, unose podaci iz prethodnih godina.
Svaki inventurni broj može se pratiti po :

 • mjestu troška
 • odjelu – zavodu
 • lokaciji / prostoriji
 • amortizacijskoj skupini

Promjene u toku godine (nabava, povećanje/smanjenje vrijednosti, otpis) obrađuju se kronološki. Knjigovodstvene promjene evidentiraju (zapisuju) se u FINK – knjigovodstvenu bazu podataka. Neknjigovodstvene promjene (npr. promjena prostorije) evidentiraju se samo na kartici sredstva.