Skladišno poslovanje | ROMA

ROMA – Skladište robe i materijala

ROMA je modul za skladišno poslovanje.

  • način rada temelji se na osnovnim parametrima koji se definiraju na samom početku: artikli, skladišta, sheme knjiženja,  grupe artikala, RM dokumenti i brojači, rokovi otpisa, tarifni brojevi poreza, mjesta rada, opći parametri.

Omogućen je unos triju osnovnih transakcija u vezi sa skladišnim poslovanjem:

unos početnoga stanjaulaz/Izlaz robe

  1. međuskladišnica