ISOP – PLAĆE – uvođenje neoporezivih primitaka od 01.09.2019. na koje se ne plaća porez na dohodak

Posted on

01.09.2019. na snagu stupa Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je objavljen u NN 80/19. Prema navedenom Pravilniku uvodi se pet novih neoporezivih primitaka na koje se ne plaća Porez na dohodak. To su:
1. naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do 2.500,00 kn godišnje
2. naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi - do visine stvarnih izdataka
3. troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem
4. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje
5. troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem.

Novi neoporezivi primici iskazuju se u obrascu JOPPD pa je stoga dopunjen njegov Prilog 4. sa šest novih oznaka:

65 Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa
66 Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa
67 Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
68 Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
69 Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
70 Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

Isplate neoporezivih primitaka obračunavaju se na vrste primanja od 300 na više (seg. 309). Predlažemo da za nove vrste primanja otvorite nove šifre i formule, te za obračun u tabu Podaci za JOPPD upišete pripadajuću oznaku.