FINK

Financijsko knjigovodstvo (FINK)

FINK je osnovni modul za financijsko knjigovostvo. Na kojeg se nadovezuju svi ostali moduli. Modul FINK omogućuje :

  • formiranje glavne knjige iz analitičkih knjigovodstava
  • praćenje temeljnica koje ulaze u dnevnike po operateru-knjigovođi koji ih unosi
  • dozvole pristupa pojedinom poslu za pojedinog operatera-knjigovođu
  • ispisi bilanci i dijelova bilance
  • napredan salda-konti kupaca i dobavljača
  • godišnji zaključak s automatskim zatvaranjem knjiga i formiranjem početnog stanja za sljedeću financijsku godinu
  • praćenje prihoda i troškova po obračunskim mjestima (projektima) i izvorima
  • obračun kamata
  • unos plana, rebalansa plana i praćenje realizacije

Način vođenja financijskog knjigovodstva temelji se na kontnom planu. U ovom se programu svaki konto sastoji se iz tri dijela: financijskog konta i dva podkonta koji nazivamo analitičkim kontima ili analitikom. U otvaranju šifri financijskog i analitičkog konta korisnici imaju potpunu slobodu, pri čemu koriste brojke i slova.

Kod otvaranja financijskog konta knjigovođa određuje za koji će se fin. konto voditi i analitički konto. Također, svaki se fin. konto može osim u kunama, voditi u devizi ili u količini, što knjigovodstvu daje čitav niz novih mogućnosti. Konta kod kojih je potrebno voditi otvorene stavke, jednostavno se označe u kontnom planu.

Dokumenti se knjiže preko formatiziranih ekrana koji su knjigovođama vrlo bliski. Programi imaju vrlo široku kontrolu, čime sprečavaju unos pogrešnih podataka i odmah signaliziraju nedostatak podataka ili grešku u unosu. Za svaki unos jedne ili više dugovnih stavki treba unijeti jednu ili više potražnih protustavki. Tek kad su na ekranu svi dugovni iznosi u ravnoteži s potražnim iznosima, stavke se upišu u bazu – u knjigovodstveni dnevnik.

Unos podataka veoma je brz, osobito jer se mnogo podataka ponavlja (financijski i analitički konto, datum dokumenta, vrsta dokumenta i sl.). Knjigovođa nakon mjesec-dva rada, prosječno, u satu rada unese stotinjak ispravnih stavaka. Naglašavamo, ispravnih stavaka, jer program ne prihvaća pogreške.
U potpunosti je povezan sa programima FAUS (fakturiranje roba i usluga), PDV (obračun PDV-a, knjige URA i IRA), BLAPO (blagajničko poslovanje), PUTNA (putni nalozi) i sl.