MNIZV | Izvadak platnog prometa

MNIZV - Izvadci platnog prometa

MNIZV je modul za prihvat i obradu povratnih informacija o izvršenom platnom prometu po računima korisnika ("MN izvadak").

MNIZV je program koji omogućuje :

  • prihvat podataka (uvoz datoteke) s kontrolom ispravnosti formata za razmjenu podataka
  • iskorištava sve pogodnosti ISO SEPA XML datoteka – više računa (IBAN-a) u istoj datoteci
  • podržava kunske i devizne transakcije
  • automatsko kontiranje putem shema
  • zbrajanje stavaka i automatska popuna nekih polja sa kontrolnim ispisom
  • ručni unos i izmjenu podataka koji se ne nalaze u prihvaćenom izvatku
  • knjiženje u FINK knjigovodstvenu bazu podataka.

MNIZV značajno ubrzava rad i smanjuje mogućnost greške. U potpunosti je integriran sa FINK-om, tj sastavni je dio EASy - FIN instalacije.