FIMAT

Materijalno knjigovodstvo (FIMAT)

Materijalno knjigovodstvo omogućuje:

  • praćenje osnovnih podataka o materijalu
  • ispis datoteke materijala
  • knjiženje u FINK – knjigovodstvenu bazu podataka

Podaci o materijalu unose se u analitičku datoteku materijala. Zaliha se može voditi na različite načine, a metodu odabire knjigovođa početkom knjigovodstvene godine.

Ugrađene metode su:

  • modificirana HIFO metoda, gdje se ulaz vodi po stvarnoj, a izlaz po najvišoj nabavnoj cijeni
  • planska cijena
  • prosječna nabavna cijena, u kojoj se ulaz vodi po stvarnoj, a izlaz po prosječnoj nabavnoj cijeni

Materijali s istom šifrom mogu se pratiti na više skladišta. Ako se vode prema planskim cijenama, u svim skladištima će cijene biti iste. Međutim, ako se materijali s istom šifrom vode prema stvarnim cijenama, za svako skladište cijena se utvrđuje posebno.

Primitak se može knjižiti na temelju ulazne fakture uz istodobno odobravanje konta dobavljača i terećenja konta zaliha materijala. Ako za neki materijal nema fakture može se knjižiti u korist konta nefakturirane robe.

Kod knjiženja izdataka materijala program prikazuje cijenu koja se po potrebi može mijenjati. Većinu izdataka knjigovođa neće trebati kontirati jer se kontiranje utroška obavlja automatski, na teret konta koji je unesen u matičnu datoteku materijala. Dakako, i taj konto se po potrebi može promijeniti.