ISOP – obrasci IP1 i IO1

Posted on

ISOP – PLAĆE obrasci IP1 – isplaćena plaća i IO1 – isplaćena otpremnina od 1.10.2015. nisu više obavezni

Prema Pravilniku o sadržaju obračuna plaće (N.n. 102/2015.) predloženi obrasci IP1 i IO1 nisu više obavezni od 1. listopada 2015. Obavezni su obrasci o neisplati plaće i neisplati otpremnine što ISOP modul PLAĆA ne podržava.