ISOP – Sudske presude

Posted on

U sklopu ISOP-a napravljen je novi modul SUDSKE PRESUDE.

Potreba obračuna većeg broja sudskih presuda za plaće iz ranijih godina bio je razlog izrade dodatnog modula u plaćama Sudske presude.

Može se obrađivati više vrsta obračuna tj. tipova presude :

S-sudska presuda

O-ovrha

N-sudska nagodba

V-vansudska nagodba

Dobivaju se izvještaji o obračunu po djelatniku i po godini te ukupno za presudu.

Obračuni ulaze u IP-3 karticu a vansudska nagodba u IP-1 karticu.