PLAĆE upute za Godišnji obračun poreza za 2017. god.

Posted on

PLAĆE upute za Godišnji obračun poreza za 2017. god.

PLAĆE upute za Godišnji obračun poreza za 2017. god.

Na osnovu Zakona o porezu na dohodak isplatitelji plaće dužni su napraviti konačni godišnji obračun poreza na dohodak prilikom zadnje isplate plaće u prosincu. Tvrtke koje imaju više isplata u prosincu mogu napraviti više puta konačni godišnji obračun poreza.

Uz obračun plaće u naravi kao zasebni obračun, ne može se raditi godišnji obračun poreza. Korisnici to trebaju uključiti u obračun skupa s plaćom u novcu.

Vrijede dvije stope prema tablici Prosječnih stopa poreza za 2017. godinu:

od 0,01 do 210.000,00 24,00%

od 210.000,01 do 999,999.999 36,00%

Korisnici ISOP-a trebaju imati ispravno popunjenu tablicu Minimalna plaća - porezna osnovica 2500,00 kn od 1.1.2017.-31.12.2017. (ili bez datuma do).

U Stalnim parametrima, Porezi – Godišnji obračun poreza - treba biti kvačica da poslodavac plaća povrat poreza djelatniku iz vlastitih sredstava i treba upisati vrstu primanja npr. 325-Potraživanje poreza od djelatnika. Također treba biti upisana šifra JOPPD B.6.2.-Primici/obveze 0406-Obveze po konač. god. obrač. poreza.

U Šifrantu je potrebno imati sljedeće šifre: seg. 410-Porezi, 950-Godišnja korekcija poreza i seg. 411-Prirezi, 950-Godišnja korekcija prireza.

PROSJEČNE STOPE PRIREZA

U Kontroli, Godišnji obračun poreza, Prosječne stope prireza – treba za godinu 2017. unijeti postotke (prosječne stope prireza) samo za općine za koje to treba. Program će redovnu plaću obračunati po važećoj stopi prireza koja je zapisana u općini, a godišnji obračun će raditi po prosječnoj stopi prireza.

Korisnici trebaju brinuti da li je neka općina mijenjala prirez u toku godine.

Prosječne stope prireza za sljedeće općine su:

Đurmanec 1,667%, Ozalj 10,333%, Gunja 2,50%, Ernestinovo 4,167%, Murter-Kornati 6,833%, Vođinci 3,333%, Split 10,833%, Lastovo 3,583% , Bol 8,333% (vidi stranice Porezne uprave).

Napominjemo da ne postoje virmani za negativni iznos poreza (povrat) pa će suma ukupnog troška biti veća za iznos poreza za povrat na općinama na kojima nema dovoljno sredstava za prijeboj poreza.

Predlažemo korisnicima PLAĆA da najprije naprave redovni obračun plaće. Taj obračun provjere, zatim ponove Kontrolu, propuste Godišnji obračun poreza, i nakon toga Obračun. Vrate se u Godišnji obračun poreza, Ispis i pregledaju izvještaje. Ako žele mogu isključiti neke djelatnike, ponoviti Kontrolu, Godišnji obračun i Obračun i nakon toga ponovno pregledati izvještaje.

Ako ima izuzetih radnika od prošlogodišnjeg obračuna, to treba izbrisati i eventualno unijeti nove npr. treba isključiti izaslane radnike koji plaćaju porez u inozemstvu.

Godišnji obračun poreza radi tako da se zbroje sve isplate u godini uključivši i tekuću obradu i izračuna se godišnja obveza poreza i prireza.

Program automatski preskače djelatnike koji su:

- došli/otišli u toku godine

- koji su mijenjali općinu stanovanja u toku godine

- koji imaju u kumulativnim zaradama bolovanje HZZO (od 071-089) za svih 12 mjeseci i imaju bruto 0

- kojih nema u mjesečnom obračunu u 12. mjesecu (u tekućoj obradi)

Godišnji obračun ulazi u JOPPD, IP, DNR (mogu biti negativni iznosi olakšica, porezne osnovice, poreza i prireza).

Za djelatnike koji imaju popunjeno u Podacima o radniku, kartica Podaci za plaću, polje "Umanjenje poreza" (% invalidnosti HRVI i % umanjenja za Područja posebne državne skrbi), obračunava se taj postotak korekcije.

Program će zbrojiti sve isplate bruto, oduzeti doprinose iz plaće i izračunati dohodak. Izračunat ćemogućeolakšice za sve mjesece. Razliku između mogućih i iskorištenih olakšica će pisati u 12. mjesec u kolonuolakšice” na IP-u. S mogućim olakšicama računa godišnju poreznu osnovicu.

JOPPD obrazac

Modul PLAĆA u JOPPD obrascu napravi novi redak za razlike poreza i prireza po godišnjem obračunu B.6.2. = 0406-Obveza po konačnom god. obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada.