PLAĆE upute za Godišnji obračun poreza za 2018. god.

Posted on

PLAĆE upute za Godišnji obračun poreza za 2018. god.

PLAĆE upute za Godišnji obračun poreza za 2018. god.

ISOP – PLAĆE upute za Godišnji obračun poreza za 2018. godine

Članak 47. Zakona o porezu na dohodak propisuje obvezu poslodavcima da sastave godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada tijekom mjeseca prosinca, a najkasnije do 31.12. tekuće godine.

Tvrtke koje imaju više isplata u prosincu mogu napraviti više puta konačni godišnji obračun poreza.

Godišnja obveza poreza na dohodak za 2018. utvrđuje se primjenom samo dvije porezne stope i to:

Godišnja porezna osnovica

Stopa

do 210.000,00 kuna

24%

preko 210.000,00 kuna

36%

Korisnici PLACA-a trebaju imati ispravno popunjenu tablicu Minimalna plaća - porezna osnovica 2500,00 kn od 1.1.2018. - 31.12.2018. (ili bez datuma do).

Također treba biti upisana šifra JOPPD B.6.2.-Primici/obveze 0406-Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza.

PROSJEČNE STOPE PRIREZA

U Kontroli, Godišnji obračun poreza, Prosječne stope prireza – treba za godinu 2018. unijeti postotke (prosječne stope prireza) za općine za koje traba prema podacima Porezne uprave. 

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu za gradove odnosno općine koji su tijekom godine mijenjali odnosno po prvi puta uveli prirez iznosi:

Red.

Br.

Grad/općina

Stopa prireza

Prosječna godišnja stopa prireza

1.

Matulji

0% do 31.5.2018.

10% od 1.6.2018.

5,833%

2.

Negoslavci

10% do 28.2.2018.

5% od 1.3.2018.

5,833%

3.

Plitivička Jezera

5% do 31.1.2018.

8% od 1.2.2018.

7,750%

4.

Šefanije

10% do 31.1.2018.

8% od 1.2.2018.

8,167%

5.

Štitar

10% do 28.2.2018.

5% od 1.3.2018.

5,833%

Godišnji obračun poreza se radi zajedno sa zadnjom isplatom u mjesecu prosincu. Korisnik unese sve podatke za obračun, pušta Kontrolu obračuna, propušta Godišnji obračun poreza, i nakon toga Obračun. Preporučamo da se nakon puštanja Obračuna u meni-u Godišnji obračun poreza pregledaju i prekontroliraju izvještaje.

Korisnik ima opciju isključivanja nekih djelatnika, ponoviti Kontrolu, Godišnji obračun i Obračun i nakon toga ponovno pregledati izvještaje. Ako ima izuzetih radnika od prošlogodišnjeg obračuna, to treba izbrisati i eventualno unijeti nove npr. treba isključiti izaslane radnike koji plaćaju porez u inozemstvu.

Godišnji obračun poreza radi tako da se zbroje sve isplate u godini uključivši i tekuću obradu i izračuna se godišnja obveza poreza i prireza.

Program automatski preskače djelatnike koji su:

  • došli/otišli u toku godine

  • koji su mijenjali općinu stanovanja u toku godine

  • koji imaju u kumulativnim zaradama bolovanje HZZO (od 071-089) za svih 12 mjeseci i imaju bruto 0

  • kojih nema u mjesečnom obračunu u 12. mjesecu (u tekućoj obradi).

Godišnji obračun ulazi u JOPPD, IP, DNR.

JOPPD obrazac

Modul PLAĆA u JOPPD obrascu napravi novi redak za razlike poreza i prireza po godišnjem obračunu B.6.2. = 0406 - Obveza po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada.

U slučaju ispravka godišnjeg obračuna treba se ispraviti i obrazac JOPPD na način da se ispravlja dopunom izvornog JOPPD s oznakom vrste izvješća 3 (jer ispravak izvornog obrasca s oznakom vrste 2 nije dozvoljen).